PŘÍBĚH NADAČNÍHO FONDU NEVZDÁME TO


Nadační fond NEVZDÁME TO založily 3 maminky dětí s těžkým autismem, mentálním a fyzickým postižením s cílem pomáhat rodinám s podobným osudem, a to formou charity, osvěty a rozvoje komunitního života.

zakladatelky NF
Dnes má nadační fond statut zaměstnavatele na chráněném trhu práce, zaměstnává osoby s mentálním postižením a poruchou autistického spektra s potřebou pracovní asistence a pečující rodiče. 

A PRÁVĚ OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM A PEČUJÍCÍ RODIČE VYRÁBÍ NEBO PŘIPRAVUJÍ PRODUKTY PRO TENTO E-SHOP.

Uplatnění těchto osob je na běžném trhu práce obtížné.
Jejich zdravotní stav nebo náročná péče o osobu blízkou jim zpravidla umožňuje pracovat pouze na zkrácené nebo jen velmi malé pracovní úvazky s pružnou pracovní dobou.
O nedostatku takových úvazků na trhu práce svědčí i fakt, že mnozí pracují pro nadační fond také jako dobrovolníci.

Za zaměstnání byť jen na minimální úvazek i za dobrovolnickou činnost u nadačního fondu jsou všichni vděčni, práce si váží a dávají do ní všechen svůj um i lásku❤️

Chcete o lidech z Nadačního fondu NEVZDÁME TO vědět více?  KLIKNĚTE SEM 

..

FINÁLE.jpg

PÁR OBRÁZKŮ Z VÝROBY


Vojta s PAS a Lucka s mentálním postižením pro Vás třídí céčka.

       Vojta s poruchou autistického spektra a Lucka s mentálním postižením Vás třídí céčka.

Pečující maminky tvoří originální produkty.
Lenka Veronika_3.jpg

O dalších činnostech Nadačním fondu NEVZDÁME TO v oblasti
CHARITY, OSVĚTY A KOMUNITNÍHO ROZVOJE na našich sociálních sítích a na webu

 nfnevzdameto.cz 


Follow us on Facebook